Najpierw „bezpieczeństwo” przez wszystkie przypadki, potem premier śpiewa. Czy to konkurs talentów?